S-Class


Mercedes S400 Đen
3,999,000,000 đ
Mercedes S400 Đen
  • 333 Hp / 5,500
  • 9 L/ 100km
  • Hộp số 7 cấp điện tử 7G-TRONIC
Mercedes S400 Trắng
3,999,000,000 đ
Mercedes S400 Trắng
  • 333 Hp / 5,500
  • 9 L/ 100km
  • Hộp số 7 cấp điện tử 7G-TRONIC